Uncategorized

VIDEO

Kiểu Video

 • Chọn kiểu nút: Văn bản, Biểu tượng hoặc Cả hai
 • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề nút
 • Bật để thêm biểu tượng
 • Biểu tượng tải lên
 • Chọn Vị trí Biểu tượng: Trước Văn bản hoặc Sau Văn bản
 • Bật để phát sáng hoạt động
 • Chọn loại video: YouTube hoặc Vimeo
 • Cung cấp URL video cho Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=l0F49xRTzmU
 • Thiết lập thời gian bắt đầu
 • Thiết lập thời gian kết thúc
 • Bật tính năng Tự động phát
 • Bật tắt tiếng
 • Bật vòng lặp
 • Bật điều khiển chơi
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button