Uncategorized

TABLEPRESS

Chọn bảng

Chọn bảng đã tạo của bạn từ menu thả xuống

  1. Ẩn phần Điều hướng nếu bạn muốn
  2. Bật nút chuyển sang ẩn tìm kiếm
  3. Bật nút chuyển sang ẩn thông tin chân trang
  4. Bật nút chuyển sang ẩn phân trang
  • Chọn Căn chỉnh đầu trang: Trái, Giữa hoặc Phải
  • Chọn Căn chỉnh cơ thể: Trái, Giữa hoặc Phải
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button