Uncategorized

SO SÁNH HÌNH ẢNH

vật phẩm

  • Chọn kiểu: Ngang hoặc dọc
  • Tải lên trước hình ảnh
  • Thêm hoặc chỉnh sửa trước nhãn hình ảnh
  • Tải lên sau hình ảnh
  • Thêm hoặc chỉnh sửa sau nhãn hình ảnh

Cài đặt

  • Đặt bù đắp
  • Bật để loại bỏ lớp phủ
  • Bật để di chuyển trang trình bày khi di chuột
  • Cho phép di chuyển bằng cách nhấp chuột
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button