Uncategorized

NÚT ĐẤU

Nút đôi

 • Bật văn bản giữa
 • Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản giữa
 • Chọn Căn chỉnh
 • Đặt chiều rộng nút

Nút một

 • Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản nút
 • Cung cấp liên kết
 • Bật để thêm biểu tượng
 • Biểu tượng tải lên
 • Chọn Vị trí Biểu tượng: Trước hoặc Sau
 • Đặt khoảng cách biểu tượng

Nút hai

 • Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản nút
 • Cung cấp liên kết
 • Bật để thêm biểu tượng
 • Biểu tượng tải lên
 • Chọn Vị trí Biểu tượng: Trước hoặc Sau
 • Đặt khoảng cách biểu tượng
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button