Uncategorized

HỘP HÌNH ẢNH

Tải lên hình ảnh

  • Tải lên hình ảnh từ Thư viện phương tiện hoặc Thư viện của riêng bạn

Kích thước ảnh

Chọn Kích thước Hình ảnh từ Trình đơn thả xuống

  • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề hình ảnh
  • Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả hình ảnh
  • Cung cấp liên kết chuyển hướng
  • Chọn Vị trí Hình ảnh : Trái, Giữa hoặc Phải
  • Chọn thẻ HTML
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button