Uncategorized

HỘP BIỂU TƯỢNG

Hộp biểu tượng

 • Chọn loại biểu tượng
 • Bật để thêm biểu tượng
 • Biểu tượng tiêu đề
 • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề
 • Thêm Chỉnh sửa Mô tả

Đọc thêm

 • Bật để hiển thị nút
 • Thêm hoặc chỉnh sửa nhãn
 • Cung cấp URL chuyển hướng
 • Bật Di chuột
 • Chọn vị trí nút
 • Bật để thêm biểu tượng
 • Biểu tượng tải lên
 • Chọn vị trí biểu tượng

Cài đặt

 • Bật công tắc để hiển thị Dấu nước
 • Tải lên biểu tượng xã hội
 • Chọn vị trí
 • Chọn Căn chỉnh Nội dung
 • Chọn thẻ HTML

Huy hiệu

 • Bật nút chuyển đổi để hiển thị huy hiệu
 • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề
 • Chọn kiểu đường viền
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button