Uncategorized

DANH SÁCH TRANG

Danh sách

 • Thêm mặt hàng từ đây
 • Chọn bố cục
 • Chọn mục tiêu
 • Cho phép
 • Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản
 • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề phụ
 • Bật chuyển đổi để hiển thị biểu tượng
 • Biểu tượng tải lên
 • Chọn màu biểu tượng
 • Chọn vị trí biểu tượng
 • Tìm kiếm trang của bạn nơi bạn muốn hiển thị Danh sách trang
 • Bật để hiển thị nhãn
 • Thêm hoặc chỉnh sửa nhãn
 • Tùy chỉnh màu nền, kiểu chữ, đệm, căn chỉnh, bán kính
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button