Uncategorized

DANH SÁCH DANH MỤC WOOCOMMERCE

Lọc

Lọc bởi

Chọn Lọc theo: Tất cả, Lựa chọn thủ công hoặc Theo cha mẹ

Đặt bởi

Chọn thứ tự theo: Tên, Sên, Mô tả, Đếm

Định dạng đặt hàng

Chọn định dạng thứ tự: Tăng dần hoặc Giảm dần

Bố trí

Vị trí nhãn

Chọn Vị trí Nhãn: Ngón cái Bên trong hoặc Ngón cái Bên ngoài

danh mục nổi bật

  • Bật danh mục nổi bật
  • Chọn hình ảnh
  • Chọn cột

Khoảng cách mặt hàng

Tiêu đề và số lượng

  • Thiết lập số lượng danh mục
  • Hiển thị tiêu đề
  • Số lượng sản phẩm
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button