Uncategorized

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC

  • Nhấp vào “Thêm mặt hàng” để Thêm một mặt hàng mới
  • Chọn bố cục
  • Sao chép biểu tượng
  • Thêm tên danh mục
  • Biểu tượng tải lên
  • Chọn danh mục từ danh sách
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button