Uncategorized

ĐÁNH GIÁ TRÊN FACEBOOK

Bắt đầu

Hiển thị các đánh giá Facebook của bạn trực tiếp trên trang web của bạn. Tận dụng các đánh giá trên Facebook như một bằng chứng xã hội mạnh mẽ và hiển thị chúng trên trang web của bạn với Tiện ích đánh giá Facebook của chúng tôi. Dưới đây là một bài viết toàn diện để giải thích mọi phương pháp một cách chi tiết.

Xem hướng dẫn video của chúng tôi:https://www.youtube.com/embed/efYKe_Lj6vM?feature=oembed

Hoặc, chỉ cần làm theo quy trình từng bước:

Bước => 1: Thêm đánh giá Facebook

 • Vào ElementsKit => vào Elements => Đảm bảo bật Facebook Review => Bấm vào Lưu .
 • Bây giờ vào Dữ liệu người dùng => Đánh giá Trang Facebook => Nhấp vào Nhận Mã thông báo Truy cập .
 • Nhấp vào Tiếp tục .
 • Bây giờ sao chép ID trang và Mã truy cập .
 • Dán Id trang của bạn và Mã truy cập => Lưu thay đổi .

Bước => 2: Thêm tiện ích đánh giá Facebook vào trang

 • Tìm kiếm Đánh giá trên Facebook .
 • Kéo tiện ích.
 • Thả vào khu vực đã chọn.

Bước => 3: Tùy chỉnh bố cục tổng quan

 • Chọn loại bố cục của bạn Tổng quan từ menu thả xuống.
 • Hiển thị Bố cục Tổng quan .
 • Bật biểu trưng bên phải .
 • Hiển thị Logo ở trên cùng bên phải .

Bước => 4: Tùy chỉnh với bố cục bài đánh giá

 • Chọn Với bài đánh giá .
 • Chọn Chỉ tích cực .
 • Chỉ hiển thị bố cục chính xác với các đánh giá tích cực .
 • Chọn Thẻ bong bóng từ menu thả xuống.
 • Hiển thị thẻ bong bóng .
 • Chọn loại bố cục của bạn Grid từ menu thả xuống.
 • Hiển thị Bố cục Lưới .
 • Chọn Số lượng Cột: 4 cột .
 • Kiểm soát kích thước máng xối => Ví dụ: 86 .
 • Bạn có thể xem các bài đánh giá trong 4 cột với khoảng cách chính xác .
 • Chọn Bố cục: Masonry .
 • Bạn có thể thấy phong cách đã chọn của mình xuất hiện tương ứng .
 • Chọn Hình thức thẻ: Danh sách .
 • Bạn có thể thấy các Bài đánh giá hiển thị theo kiểu danh sách .
 • Bật Tổng quan.
 • Bật huy hiệu hình thu nhỏ.
 • Bật biểu trưng trên cùng bên phải.
 • Bạn có thể xem phần tổng quan .
 • Hiển thị huy hiệu trên hình thu nhỏ .
 • Hiển thị Logo Facebook ở trên cùng bên phải .

Bước => 4: Tùy chỉnh bố cục trình chiếu

 • Chọn Bố cục: Trình chiếu .
 • Chọn Loại đánh giá: Cả hai .
 • Chọn Loại Thẻ: Thẻ Hộp .
 • Hiển thị bố cục trình chiếu .
 • Hiển thị thẻ hộp với cả đánh giá tích cực và tiêu cực .
 • Bật Tổng quan.
 • Bật huy hiệu hình thu nhỏ.
 • Bật Trung tâm Nội dung.
 • Bạn có thể thấy tổng quan xuất hiện ở trên cùng .
 • Hiển thị huy hiệu trên hình thu nhỏ .
 • Bạn có thể thấy nội dung xuất hiện trên trung tâm .
 • Bật hình thu nhỏ bên trái.
 • Bật dấu sao nội tuyến.
 • Bật đăng dưới cùng.
 • Hiển thị hình thu nhỏ ở phía bên trái .
 • Bạn có thể thấy các ngôi sao hiển thị nội tuyến .
 • Nội dung đã đăng xuất hiện ở cuối hộp .
 • Bật tên ở dưới cùng.
 • Bật biểu trưng trên cùng bên phải.
 • Hiển thị Logo ở trên cùng bên phải và tên ở dưới cùng .
 • Khoảng cách điều khiển: Điều chỉnh khoảng cách giữa các bài đánh giá từ trái sang phải.
 • Thêm trang chiếu để hiển thị: Số lượng đánh giá sẽ hiển thị trên mỗi trang chiếu. Đối với Ví dụ-> Hiển thị 3 đánh giá trên mỗi trang trình bày.
 • Kiểm soát trang trình bày mỗi lần cuộn: Số lượng đánh giá sẽ được gửi sau mỗi lần trượt.
 • Điều chỉnh Tốc độ mỗi lần cuộn: Thời gian sẽ mất bao nhiêu cho mỗi lần trượt.
 • Bạn có thể thấy không gian chính xác hiển thị trong 3 cột.
 • Bật Tự động phát: Đánh giá trang trình bày sẽ tự động phát lần lượt hoặc liên tiếp.
 • Bật để Hiển thị Mũi tên: Cho phép khách truy cập trang web của bạn di chuyển qua các trang trình bày bằng cách nhấp vào chúng.
 • Bật để hiển thị dấu chấm : Cho biết có bao nhiêu hình ảnh trong thanh trượt và cũng để sử dụng làm điều hướng.
 • Bật để Tạm dừng Trang chiếu khi Di chuột : Tạm dừng trang chiếu khi con trỏ chuột vào hộp.
 • Tải lên Mũi tên Trái & Phải : Bạn có thể tải lên các mũi tên trái và phải của mình từ đây.
 • Bạn có thể thấy mũi tên trái và phải xuất hiện với các dấu chấm .
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button