Uncategorized

ĐĂNG DANH SÁCH

Danh sách

 • Chọn Loại bài đăng: Bài đăng gần đây, Bài đăng phổ biến hoặc Bài đăng đã chọn
 • Chọn Hiển thị Giới hạn Sản phẩm

Cài đặt

 • Chọn bố cục: Mặc định hoặc Nội tuyến
 • Bật để hiển thị hình ảnh nổi bật
 • Bật để hiển thị biểu tượng
 • Biểu tượng tải lên
 • Bật Meta
 • Bật để hiển thị Dữ liệu Meta
 • Tải lên biểu tượng Meta
 • Cho phép hiển thị Meta Danh mục
 • Tải lên biểu tượng danh mục
 • Chọn Vị trí Meta: Trên cùng hoặc Dưới cùng
Cảm xúc của bạn là g

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button