Uncategorized

CUỘN MỘT TRANG

Bắt đầu

Đảm bảo rằng mô-đun One Page Scroll được BẬT từ ElementsKit → MODULES

Tùy chỉnh cuộn một trang

 1. Nhấp vào Biểu tượng Cài đặt
 2. Bật cuộn một trang

3. Chọn Kiểu điều hướng của bạn từ Trình đơn thả xuống

 • Chọn vị trí điều hướng
 • Đặt bù đắp
 • Đặt khoảng cách điều hướng
 • Chọn màu

Hiển thị các tùy chọn cuộn một trang. Bây giờ bạn có thể Cuộn chỉ bằng cách nhấp vào tùy chọn Dấu chấm

Kiểu chữ chú giải công cụ

 • Nhấp vào biểu tượng để mở rộng
 • Chọn Gia đình từ menu thả xuống
 • Thiết lập kích thước
 • Chọn trọng lượng
 • Chọn chuyển đổi
 • Chọn kiểu
 • Chọn trang trí
 • Đặt chiều cao dòng
 • Chọn khoảng cách chữ cái

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button