Uncategorized

CÁI NÚT

Kiểm tra ảnh chụp màn hình của chúng tôi bên dưới:

  • Nhãn : Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản nút
  • URL: Cung cấp liên kết URL chuyển hướng
  • Bật biểu tượng Thêm để cung cấp Biểu tượng nút
  • Biểu tượng Nút Tải lên từ thư viện Biểu tượng hoặc bạn có thể tải lên từ thư viện của riêng mình
  • Chọn Vị trí Biểu tượng: Trước Văn bản hoặc Sau Văn bản
  • Cung cấp Tên hoặc ID Lớp học
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button