Uncategorized

BIỂU TRƯNG KHÁCH HÀNG

Kiểu trang trình bày

Chọn Kiểu trang trình bày Đơn giản hoặc Biểu ngữ

Kiểu lặp lại

  • Bấm để mở rộng
  • Thêm tiêu đề
  • Tải lên biểu trưng

Biểu trưng Di chuột

  • Bật biểu trưng Di chuột
  • Chọn Biểu trưng Di chuột
  • Hiển thị Biểu trưng Di chuột

Liên kết

Cung cấp liên kết chuyển hướng

Thêm mặt hàng

Thêm biểu trưng khách hàng mới

Cài đặt

Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button