Uncategorized

BIỂU ĐỒ TRÒN

Nội dung

  • Chọn kiểu đơn giản hoặc có nội dung
  • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề
  • Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả
  • Chọn kiểu nội dung: Phần trăm
  • Cung cấp kiểu phần trăm
  • Chọn kiểu nội dung: Biểu tượng
  • Chọn loại biểu tượng: Biểu tượng hoặc Hình ảnh
  • Biểu tượng tải lên
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button