Uncategorized

BIỂU ĐỒ NÂNG CAO

Dữ liệu

Loại

 • Nhấp vào Nội dung để Mở rộng
 • Thêm hoặc chỉnh sửa tên
 • Thêm Thêm mặt hàng mới

Đặt dữ liệu

 • Nhấp vào Nội dung để Mở rộng
 • Thêm hoặc chỉnh sửa nhãn
 • Thêm dữ liệu nhãn
 • Chọn màu
 • Chọn màu viền
 • Đặt chiều rộng đường viền
 • Thêm mặt hàng

Cài đặt

Kiểu biểu đồ

Chọn kiểu biểu đồ từ menu thả xuống

 • Thanh (Dọc)
 • Thanh (Ngang)
 • Line, Rudder
 • Bánh vòng
 • Bánh
 • Vùng cực

Hiển thị tiêu đề

 • Bật tiêu đề hiển thị
 • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề

Bật đường lưới

 • Bật đường lưới
 • Hiển thị màu lưới
 • Bật nhãn
 • Bật Legends
 • Hiển thị mẹo công cụ
Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button