Uncategorized

API NGUỒN CẤP DỮ LIỆU TWITTER

Tạo khóa API Twitter

Bước => 1: Vào Elementskit => Dữ liệu người dùng => Dữ liệu người dùng Twitter

Bước => 2: Cung cấp Tên người dùng Twitter và nhấp vào Nhận mã thông báo truy cập để nhận mã thông báo truy cập

  • Bạn sẽ nhận được Mã thông báo truy cập

Bây giờ Cung cấp Mã truy cập cho Dữ liệu Người dùng Twitter của bạn => Lưu Thay đổi

Bước => 3: Vào Elementor => Tìm kiếm Twitter Feed => Chỉ cần Kéo và thả trường

Giờ đây, bạn có thể giới thiệu bài đăng trên Instagram của mình với tiện ích nguồn cấp dữ liệu Twitter

Chức năng

Nội dung

Cài đặt bố cục

Bước => 1: Đi tới Elements => Tìm kiếm Twitter Feed => Chỉ cần kéo và thả trường

Bước => 2: Nhấp vào Cài đặt bố cục => Bật Chuyển đổi Hiển thị Tiêu đề để hiển thị phần Tiêu đề trong hồ sơ của bạn

Bước => 3: Bật Hiển thị Ảnh bìa để hiển thị Ảnh bìa Twitter vào Hồ sơ của bạn

Bước => 4: Bật Hiển thị tĩnh để hiển thị tĩnh cho tiêu đề của bạn

Bước => 5: Chọn Danh sách kiểu nguồn cấp dữ liệu , Lưới hoặc Khối xây

Bước => 6: Chọn Column Grid 1,2,3 hoặc 4 của bạn nghĩa là bạn muốn chọn bao nhiêu cột để hiển thị bài viết.

Bước => 7: Cung cấp giá trị đếm của số lượng bài đăng bạn muốn hiển thị

Bước => 8: Bật hoặc tắt Hiển thị phương tiện

Bước => 9: Cung cấp nhãn và sửa đổi nội dung nhãn

Cài đặt hiển thị

Bước => 1: Bật Hiển thị tác giả để hiển thị Thông tin tác giả cho bài đăng của bạn

Bước => 2: Cài đặt tác giả => Chọn Chỉ hình ảnh thu nhỏ , Chỉ tên hoặc cả hai

Bước => 3: Chọn kiểu hình thu nhỏ của bạn là Hình tròn hoặc Hình vuông

Bước => 4: Bật Hiển thị Ngày để cung cấp ngày tải lên bài đăng

Bước => 5: Bật Show Hash để cung cấp từ được sử dụng nhiều nhất

Bước => 6: Bật nút Hiển thị Đọc thêm để giúp người dùng đọc thêm

Bước => 7: Bật Hộp bình luận để hiển thị bình luận và phản ứng của người dùng đối với Bài đăng của bạn

Cảm xúc của bạn là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button