Uncategorized

API NGUỒN CẤP DỮ LIỆU FACEBOOK

Xem hướng dẫn video của chúng tôi:https://www.youtube.com/embed/iFPNtih8Kts?feature=oembed

Hoặc, làm theo hướng dẫn từng bước:

Tạo khóa API Facebook

Bắt đầu

Bước => 1: Vào Elementskit => Elements => Đảm bảo rằng nguồn cấp dữ liệu Facebook của bạn đang hoạt động

Bước => 2: Đến Dữ liệu người dùng => Facebook dữ liệu người dùng => click vào Get access token để có được truy cập thẻ

Bước => 3: Nhấp vào Tiếp tục

Bước => 4: Chọn trang của bạn => Nhấp vào Tiếp theo

Bước => 5: Bấm vào Xong

Bước => 6: Nhấp vào OK

Bước => 7: Bây giờ bạn sẽ nhận được ID trang và Mã thông báo truy cập. Chỉ cần sao chép cả hai

Bước => 8: Bây giờ vào Nguồn cấp trang Facebook => Cung cấp ID trang => Mã thông báo truy cập trang => Lưu thay đổi

Bước => 9: Vào Elementor => Tìm kiếm nguồn cấp dữ liệu Facebook => Chỉ cần kéo và thả trường

Giờ đây, bạn có thể giới thiệu bài đăng trên Facebook của mình với tiện ích nguồn cấp dữ liệu Facebook

Chức năng

Nội dung

Cài đặt bố cục

Bước => 1: Vào phần Elements => Tìm kiếm nguồn cấp dữ liệu Facebook => Chỉ cần kéo và thả trường

Bước => 2: Click vào Layout Setting => Chọn Grid style List, Grid hoặc Masonry

Bước 3: Chọn Column Grid 1,2,3 hoặc 4 nghĩa là bạn muốn chọn bao nhiêu cột để hiển thị hình ảnh.

Bước => 4: Chọn Kiểu nguồn cấp dữ liệu Cổ điển hoặc Ảnh

Bước => 5: Cung cấp giá trị đếm của số lượng bài đăng bạn muốn hiển thị

Cài đặt hiển thị

Bước => 1: Bật Hiển thị tác giả để hiển thị Thông tin tác giả cho bài đăng của bạn

Bước => 2: Cài đặt tác giả => Chọn Chỉ ảnh hồ sơ , Chỉ tên hoặc cả hai

Bước => 3: Chọn kiểu hình thu nhỏ của bạn là Hình tròn hoặc Hình vuông

Bước => 4: Bật Hiển thị Ngày để cung cấp ngày tải lên bài đăng

Bước => 5: Bật Show Footer để hiển thị phần footer

Bước => 6: Bật Hộp bình luận để hiển thị bình luận và phản ứng của người dùng đối với Bài đăng của bạn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button