Uncategorized

ACCORDION HÌNH ẢNH

Vật phẩm Accordion

 • Nhấp vào Nội dung để Mở rộng
 • Nhấp vào “Thêm Mặt hàng Mới ” để Thêm Thêm
 • Bật sang Hình nền Hoạt động
 • Tải lên hình ảnh
 • Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề hình ảnh
 • Bật để hiển thị Biểu tượng
 • Biểu tượng tải lên
 • Chọn Vị trí Biểu tượng: Trước Văn bản hoặc Sau Văn bản
 • Bật nút chuyển sang hiển thị
 • Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản nút
 • Cung cấp URL chuyển hướng
 • Bật nút chuyển đổi để hiển thị cửa sổ bật lên
 • Tải lên biểu tượng cửa sổ bật lên

Hiển thị cửa sổ bật lên: Toàn màn hình, Thu phóng, Chia sẻ

 • Bật nút chuyển đổi để hiển thị liên kết dự án
 • Cung cấp liên kết dự án
 • Tải lên biểu tượng liên kết
Cảm xúc của bạn là g

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button